LUTHIEN ART ESTET S.R.L. este un furnizor de servicii medicale care pune la dispoziţia pacienților săi intervenții de chirurgie estetică și microchirurgie reconstructive și proceduri nechirurgicale, utilizând echipamente de ultimă generaţie şi tehnici inovative.

Atunci când Termenii și Condițiile de față menționează LUTHIEN ART ESTET, „noi” sau „al nostru”, se referă la societatea LUTHIEN ART ESTET S.R.L., cu sediul în Str. Șoseaua Panduri, nr. 60, bloc C, Scara 2, parter, ap. 19, sector 5, București, înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7367/2016 și având Codul Unic de Identificare 36122360.

Acești Termeni și Condiții vor reglementa utilizarea de către dumneavoastră a acestui site, găzduit pe numele de domeniu www.drmuraru.ro. Nu este permisă utilizarea acestui site în scopuri ilegale sau interzise prin aceşti Termeni şi Condiţii. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii şi Condiţiile, atunci veți fi nevoit să încetaţi imediat utilizarea site-ului.

Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și Condiții. Accesarea și utilizarea site-ului reprezintă faptul că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu Termenii și Condițiile.

 1. Introducere

Anumite date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul site-ului www.drmuraru.ro. Detaliile privind prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt disponibile în Politica de Confidențialitate. Prin transmiterea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru, sunteți de acord că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de Confidențialitate.

Site-ul nostru poate conține informații, texte, date, grafice, fotografii, ilustrații, opere de artă, nume, logo-uri, mărci comerciale, mărci de servicii și informații despre Luthien Art Estet, colaboratorii noştri, domeniile de practică medicală, informaţii privind specialiştii în domeniul medical care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Clinicii Luthien Art Estet și precizări  informative generale privind procedurile medicale oferite, precum şi informaţii din domeniul medical.

Conţinutul acestui site nu poate fi considerat ca recomandare medicală, avand scop de informare sau opinie, si nu se substituie, în niciun caz, vizitei la medicul specialist şi se impune întotdeauna consultarea unui medic, incluzând prezentarea personală la consultaţii medicale de specialitate, înainte de luarea unei decizii medicale în ceea ce priveşte administrarea unui tratament medical sau programarea unei proceduri sau intervenţii medicale/ chirurgicale. In cadrul site-ului, nu se iau decizii medicale si nu se emit prescriptii, in sensul legislatiei aplicabile.

 1. Formular de contact

In cadrul site-ului nostru am implementat un formular de contact care vă oferă posibilitatea de a ne transmite informaţii privind problemele dvs. de sănătate pentru a primi o opinie medicală sau o propunere pentru stabilirea unei consultaţii medicale de specialitate, în funcţie de natura problemei semnalate. Prin intermediul formularului de contact de pe site se vor colecta date cu caracter personal, inclusiv date privind starea de sănătate şi, în funcţie de specificul problemei medicale, se colectează inclusiv imagini relevante pentru identificarea celei mai bune abordări de tratament. Vă rugăm să aveţi în vedere că imaginile pe care ni le veţi transmite pot fi vizualizate diferit în funcţie atât de calitatea fotografiei, cât şi de dispozitivul utilizat, respectiv setările de luminozitate, contrast etc. In funcţie de variaţiile de colorit cauzate de factori precum cei exemplificaţi anterior,  opiniile medicale formulate pot fi afectate în consecinţă, motiv pentru care recomandăm examinarea personală și nemediată de către un medic specialist înainte de luarea unei decizii privind aplicarea unui tratament medical.

Pentru informaţii complete privind modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate.

Pentru evitarea oricărui dubiu precizăm că opiniile medicale formulate pe baza informaţiilor furnizate prin utilizarea formularului de contact nu reprezintă un tratament medical prescris sau recomandat sau o decizie medicala în sensul legislației aplicabile şi nu înlocuiesc vizita la medicul specialist. Orice decizie medicală cu privire la orice persoană se va putea baza în primul rând pe examinarea personală și nemediată a acestuia de către un medic specialist. De asemenea, numai în cadrul consultației efectuate de către medicul specialist persoana/ pacientul are posibilitatea de a fi informat în mod corespunzător, conform legislației aplicabile, asupra stării sale de sănătate, a tratamentului sau intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la tratamentele sau procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

 1. Modificări ale site-ului, software-ului și ale serviciilor

Luthien Art Estet îşi rezervă dreptul de a:

  1. modifica sau şterge (temporar sau permanent) site-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Luthien Art Estet nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;
  2. modifica, şterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoţie (inclusiv, dar fără a se limita la, orice preverderi, părţi, licenţe, preţuri), aşa cum sunt promovate pe acest site în orice moment, fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Luthien Art Estet nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;
  3. modifica sau întrerupe orice voucher promoţional de reducere, cod saucupon de reducere în orice moment cu anunţ prealabil, iar dvs. acceptaţi faptul că Luthien Art Estet nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.
 1. Link-uri către website-urile terților

Website-ul poate include linkuri către site-urile terţilor, care sunt controlate şi conduse de entităţi terţe. Orice link spre un alt site nu este o recomandare a acestui site, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor site-uri.

 1. Copyright

  Drepturile de proprietate intelectuală asupra acestui site şi a materialelor publicate sau accesibile pe site aparţin Luthien Art Estet sau licenţiatorilor săi. Site-ul, materialele publicate sau accesibile pe site, precum şi drepturile de proprietate intelectuală inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenţiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru accesarea şi utilizarea acestui site).

Logo-ul Dr. Iulia și Dragoș Muraru este marcă înregistrată ce aparţine Luthien Art Estet şi nu poate fi utilizată, copiată sau reprodusă în niciun fel fără acordul scris al Luthien Art Estet.

Pentru aceste scopuri, drepturile de proprietate intelectuală includ următoarele (oriunde şi oricând apar şi pentru întrega durată de protecţie legală a acestora): orice drept, marcă înregistrată, denumire înregistrată, denumire comercială, design, drepturi de autor asupra conţinutului şi structurii site-ului, drept asupra bazelor de date, know-how, secrete comerciale şi alte informaţii confidenţiale, drepturi de natura oricărora dintre aceste elemente în orice ţară,  înregistrările şi cererile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

 1. Limitarea răspunderii

6.1. Website-ul este distribuit „aşa cum este” şi „în formatul disponibil” fără nicio garanţie de niciun fel expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanţiile de calitate satisfăcătoare, neîncălcare, compatibilitate, securitate și acuratețe.

În limita impusă de lege, Luthien Art Estet nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând, dar nelimitându-se la, pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului.

Luthien Art Estet nu oferă nicio garanţie că funcţionarea site-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau server-ul care îl face disponibil sunt lipsite de viruşi sau orice alte elemente ce pot fi dăunătoare sau distructive.

6.2. Luthien Art Estet nu va putea fi ţinut răspunzător pentru nicio paguba, vătămare sau alte daune produse oricăror persoane (indiferent dacă acestea au folosit în mod direct formularul de contact sau au primit o opinie medicală intermediată) care se bazează exclusiv pe opiniile medicale transmise prin intermediul formularului de contact, fără a se adresa medicului specialist pentru o evaluare corespunzătoare a stării de sănătate, o verificare ex propriis sensibus a simptomelor, recomandarea unor analize corespunzatoare şi ajungerea la un diagnostic pe baza acestora pentru care se poate recomanda un tratament medical corespunzător.

 1. Despăgubiri

Luthien Art Estet își rezervă dreptul de a fi despăgubit sau absolvit, împreună cu angajații și agenții săi, de orice răspundere sau taxă legală, stricăciune, pierdere, cost și orice altă cheltuială în relaţie cu revendicările sau acţiunile aduse împotriva Luthien Art Estet, apărute în urma oricărei încălcări de către dvs. a Termenilor şi Condiţiilor sau a altor responsabilităţi născute din utilizarea acestui site.

 1. Anulare

În cazul în care oricare dintre prevederile Termenilor și Condițiilor este declarată, de către autorităţile abilitate în acest sens, nulă, anulabilă sau ilegală, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă, astfel încât să se conformeze intenţiilor Luthien Art Estet sau ale dvs., fără a intra în ilegalitate sau, la discreţia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din Termeni și Condiții, iar prevederile rămase își păstrează valabilitatea.

 1. Legi aplicabile și dispute

Termenii și Condițiile de față sunt guvernate de şi formulate în acord cu legea din România ale cărei instanțe de judecată au competență exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din acești Termeni și Condiții.

 1. Înțelegerea completă

Termenii și Condițiile împreună cu alte documente la care se face referire expres în Termeni și Condiții includ întreaga înţelegere dintre dvs. și Luthien Art Estet în legătură cu utilizarea site-ului şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau verbale. Orice explicaţie verbală sau informare verbală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea Termenilor şi Condiţiilor. Prin acceptarea acestor Termenii şi Condiţii, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în aceşti Termeni şi Condiƫii şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în aceşti Termeni şi Condiƫii.

 1. Actualizări ale Termenilor și Condițiilor

Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor acești Termeni și Condiții. În cazul în care modificăm Termenii și Condițiile, vom publica Termenii și Condițiile revizuite pe site și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Termenilor și Condițiilor. După data la care Termenii și Condițiile actualizate intră în vigoare, accesarea site-ului nostru va reprezenta acceptarea de către dvs. a respectivilor Termeni și Condiții în forma actualizată.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail hello@drmuraru.ro sau la adresa Luthien Art Estet, Str. Soseaua Panduri, nr. 60, bloc C, Scara 2, parter, ap 19, sector 5, București sau să completați formularul de contact de pe site.

Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.